در این ویدئو آنباکسینگ و اسمبل فن های هولوگرافیک آموزش داده میشود.

آموزش کار با اپلیکیشن دستگاه های هولوگرافیک

در این ویدئو مراحل ثبت نام و آپلود کردن ویدئو یا عکس را در اپلیکیشن فن های هولوگرافیک آموزش داده میشود.

پست اینستاگرام